Εμείς στην “Jewels 4 Your Soul”  νοιαζόμαστε για εσάς και τα προσωπικά σας δεδομένα. Θέλουμε να γνωρίζετε και να έχετε έλεγχο στο ποια δεδομένα μοιράζεστε μαζί μας και στο τι κάνουμε εμείς με αυτά. Αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας και διαβάστε το κείμενο αυτό. Εξηγεί με απλά λόγια αλλά και σαφήνεια τι δεδομένα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε. Σκοπός του είναι να σας βοηθήσει να ενημερωθείτε και να αποφασίσετε ποια δεδομένα θέλετε να μοιράζεστε μαζί μας και με ποιο τρόπο. Φυσικά έχετε κάθε στιγμή πλήρη πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου GDPR/ απορρήτου σας  και μπορείτε να διαχειριστείτε πλήρως τα  προσωπικά σας δεδομένα. Το www.jewels4ys.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας, όπου βρίσκεται το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων της εταιρείας “Jewels 4 Your Soul” (εφεξής εταιρεία).

Η διαχείριση από την Εταιρία μας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες Όρους.

Κατά την επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και εν όψει της παροχής από τη Εταιρία μας  των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω αυτού, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (πχ όνομα, επάγγελμα, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από χρήστες/επισκέπτες οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι. Προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών που ζητούνται από τη Εταιρία μας  περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ν. 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

Η Εταιρία μας  μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και των εφαρμογών (apps) iOS και Android, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικιοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικιοθελώς από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, μπορεί να συγκεντρώνονται από τη Εταιρία μας  σε Αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτήν για τον οικείο σκοπό.

Κάτοχος και υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι η Εταιρία μας  στην έδρα της οποίας θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι μόνον η Εταιρία μας  η οποία δύναται να τα διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους εν λόγω χρήστες/επισκέπτες, όπως και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού, η Εταιρία μας  δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, για τις ανάγκες προώθησης των προϊόντων της “Jewels 4 Your Soul” και μόνο, να ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων της, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρία μας  έχουν τα εξής δικαιώματα:

Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

Η Εταιρία μας, τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις της. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από τη Εταιρία μας  του ως άνω ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης που σας παρέχει ο ν. 2472/1997 πρέπει να ζητήσετε εγγράφως από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας συγκεκριμένη ενέργεια, όπως την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους, την δέσμευσή τους, την μη διαβίβασή τους, ή την διαγραφή τους.

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι η Εταιρία μας  δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, η Εταιρία μας  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στη Εταιρία μας  καθώς και για το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών.

Η Εταιρία μας  αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.

Μπορείτε να διορθώσετε, να ελέγξετε, να διαγράψετε και γενικότερα να διαχειριστείτε πλήρως τα  προσωπικά σας δεδομένα  κάνοντας κλικ  εδώ.

 

Προστασία Συναλλαγών

Σας διαβεβαιώνουμε ότι ποτέ δεν αποθηκεύονται στην βάση μας στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας.  Όλες οι συναλλαγές που εξοφλούνται μέσω Paypal ή Πιστωτικής/Χρεωστικής κάρτας εκτελούνται με απόλυτη ασφάλεια σε κρυπτογραφημένο περιβάλλον και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, καθώς το Paypal και η EveryPay διατηρούν συστήματα υπέρ υψηλού επιπέδου ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα τους. 

 

Συνεχίζοντας τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους Όρους χρήσης  της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής. Εάν δεν συμφωνείτε παρακαλείστε να μην γνωστοποιείτε κανένα προσωπικό σας στοιχείο.